CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN XUÂN TAM KỲ QUẢNG NAM

http://phuonganxuantamky.gov.vn


Kỳ họp thứ 5 HĐND phường An Xuân

Chiều ngày 15/3. Hội đồng nhân dân phường An Xuân khóa XIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 tại hội trường UBND phường. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và 20 vị đại biểu HĐND phường.

Tại cuộc họp đã thông qua chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, kỹ thuật khởi công mới năm 2022 và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Qua đó Hội đồng đã thông qua 08 dự án (thuộc nhóm C) hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang vỉa hè, khởi công mới năm 2022 với mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng, trong đó ngân sách của thành phố đầu tư là 95% (ngân sách thành phố là 60% và nguồn khai thác đất lẻ, hợp thức hóa đất ở trên địa bàn phường An Xuân là 35%), huy động nhân dân đóng góp và xã hội hóa 5%.

Các đại biểu hội đồng nhân dân tham gia ý kiến làm rõ thêm tính quy mô và sự cần thiết của các dự án, đồng thời thống nhất cao chủ trương đầu tư, đề nghị Hội đồng nhân dân thông qua tại kỳ họp.

Kết thúc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND phường thống nhất biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết để làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các dự án trong thời gian đến, đồng thời chỉ đạo chính quyền UBND phường cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết để tiến hành thực hiện, quyết tâm hoàn thành tốt các dự án trong năm 2022.
 

Tác giả bài viết: Xuân Thọ