CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN XUÂN TAM KỲ QUẢNG NAM

http://phuonganxuantamky.gov.vn


Phường An Xuân Ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp May mặc

Nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp. Ngày 13/8/2022, Hội Nông dân phường An Xuân đã tổ chức Ra mắt và công bố Quyết định thành lập Tổ Hội nghề nghiệp May mặc.
Phường An Xuân Ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp May mặc
      

1
              Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Hoài Bông - CT Hội Nông dân phường
                            trao Quyết định cho Tổ Hội nghề nghiệp May mặc.
Tổ Hội nghề nghiệp May mặc phường An Xuân trên cơ sở tập hợp những cá nhân có chung ngành nghề trên địa bàn phường, gồm có 9 thành viên, 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và còn lại là các thành viên. Tại buổi ra mắt thông qua dự thảo quy chế hoạt động và triển khai phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất của Tổ Hội nghề nghiệp trong thời gian đến.
Việc thành lập Tổ Hội nghề nghiệp May mặc sẽ thức đẩy các mô hình kinh tế, hình thành tổ chức sản xuất có hiệu quả; hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp; có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất; phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phương nhà./.
                                                             Tin bài Nguyễn Hoài Bông