CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN XUÂN TAM KỲ QUẢNG NAM

http://phuonganxuantamky.gov.vn


HỘI NGHỊ THÔNG TIN THỜI SỰ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN XUÂN

 Sáng ngày 08/9/2017, Đảng uỷ phường An Xuân tổ chức Hội nghị Thông tin tình hình thời sự cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ phường và hội viên Hội CCB không phải là đảng viên đang công tác tại các Khối phố trên địa bàn phường (trên 200 người tham dự).
hdnd lv ax
 Sáng ngày 08/9/2017, Đảng uỷ phường An Xuân tổ chức Hội nghị Thông tin tình hình thời sự cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ phường và hội viên Hội CCB không phải là đảng viên đang công tác tại các Khối phố trên địa bàn phường (trên 200 người tham dự).
         Tại Hội nghị, Báo cáo viên Đồng chí Trần Khắc Thắng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam truyền đạt các chuyên đề thời sự nổi bật trong nước cũng như của thế giới và khu vực. Trong đó tập trung phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, chính trị, đối ngoại của một số nước lớn trên thế giới trong thời gian gần đây như: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản… và những tác động của nó đến tình hình khu vực và Việt Nam. Hội nghị còn được nghe thông tin về những diễn biến thực tế tình hình Biển Đông trong thời gian qua. Báo cáo viên đã phân tích tình hình Biển Đông và những chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biển đảo, giữ vững chủ quyền quốc gia cũng như công tác đối ngoại hiện nay.
         Hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế đã giúp các cán bộ, đảng viên và hội viên Hội CCB phường An Xuân được cập nhật những thông tin mới, để từ đó nâng cao nhận thức về tình hình trong nước và quốc tế giai đoạn hiện nay. Cũng từ nhận thức đó hiểu đúng về những vấn đề liên quan đến chủ quyền của Quốc gia Việt Nam nhằm tạo ra được định hướng tuyên truyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị