BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 38/2019

Thứ năm - 26/09/2019 10:37
BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 38/2019
Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 16/9 đến – 22/9/2019
Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Trước 01/10 năm sau, đơn vị dự toán cấp I gửi Báo cáo quyết toán thu, chi NS
Ngày 16/9/2019, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN về việc quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán, có hiệu lực từ ngày 31/10/2019.
Theo đó, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương gửi Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý đến Kiểm toán Nhà nước trước ngày 01 tháng 10 năm sau. Bộ Tài chính gửi Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước đến Kiểm toán Nhà nước chậm nhất 14 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.
2. Giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ thô xuống còn 0%
Ngày 16/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
Theo sửa đổi, mức thuế suất nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng dầu mỏ thô (mã hàng 2709.00.10) sẽ giảm từ 5% xuống còn 0%.
II. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG
3. Tiêu chuẩn về bổ nhiệm quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với người quản lý doanh nghiệp, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 01/10/2019.
Theo đó, tiêu chuẩn chung về bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp nhà nước như sau:
1. Về trình độ
a) Có bằng tốt nghiệp chuyên môn trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, chức danh bổ nhiệm (Trường hợp sinh từ ngày 01/01/1976 trở về sau phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Trường hợp có bằng đại học hệ không chính quy nhưng có trình độ sau đại học và có năng lực thực tiễn, có uy tín, có triển vọng phát triển tốt thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định).
b) Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.
c) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ hành chính công hoặc tương đương trở lên.
d) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.
đ) Chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Về năng lực và uy tín
a) Có tư duy đổi mới và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. Có khả năng tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực công tác được phân công.
b) Có khả năng tham mưu cho lãnh đạo xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác được phân công và đề xuất các giải pháp, biện pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch đó.
d) Có năng lực quản lý, điều hành; có khả năng tập hợp, phát huy sức mạnh của tập thể, được tập thể tin tưởng, tín nhiệm
4. Thẩm quyền quyết định sửa chữa, baor dưỡng tài sản công
Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 15/2019/QĐ-UBND   quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 01/10/2019.
Theo đó, Thẩm quyền quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công như sau:
1. Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở, nhà làm việc được thực hiện theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thực hiện sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh.
 2. Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công không thuộc phạm vi tại khoản 1 Điều này thì thực hiện theo quy định sau:
a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công với mức chi phí từ 500.000.000 đồng trở lên/01 lần sửa chữa, bảo dưỡng trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh và ý kiến Giám đốc Sở Tài chính.
b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công với mức chi phí đến dưới 500.000.000 đồng/01 lần sửa chữa, bảo dưỡng cho đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc.
c) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (bao gồm đơn vị dự toán cấp III) trực thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công với mức chi phí đến 100.000.000 đồng/01 lần sửa chữa, bảo dưỡng.
d) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công với mức chi phí trên 100.000.000 đồng/01 lần sửa chữa, bảo dưỡng trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp huyện.
 đ) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp huyện quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công với mức chi phí đến 100.000.000 đồng/01 lần sửa chữa, bảo dưỡng.
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc