BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6/2019

 •   23/07/2019 03:42:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 29/2019

 •   23/07/2019 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 28/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 28/2019

 •   23/07/2019 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 27/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 27/2019

 •   23/07/2019 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 26/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 26/2019

 •   23/07/2019 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 25/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 25/2019

 •   23/07/2019 03:38:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 24/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 24/2019

 •   23/07/2019 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 23/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 23/2019

 •   23/07/2019 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 22/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 22/2019

 •   23/07/2019 03:35:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 21/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 21/2019

 •   23/07/2019 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 51/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 51/2018

 •   21/12/2018 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 50/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 50/2018

 •   10/12/2018 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12/2018

 •   10/12/2018 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0

Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật

 •   06/12/2018 10:29:00 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0

images1344551 Muc luong co so doi voi CBCC 28 5

Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1.7.2017

 •   02/03/2018 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...

PHƯỜNG AN XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM (09/11)

PHƯỜNG AN XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM (09/11)

 •   02/03/2018 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0

Nằm trong chuỗi hoạt động các hoạt động chào mừng ngày Đô thị Việt nam (8/11), ngày Pháp luật Việt...

Phường An Xuân tổ chức đối thoại Chính sách Pháp luật

Phường An Xuân tổ chức đối thoại Chính sách Pháp luật

 •   02/03/2018 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Kế hoạch liên tịch công tác giữa UBND - UBMTTQVN phường An Xuân, chiều ngày 10/11/2015,...

Phường An Xuân tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản Luật, đợt 1/2017

Phường An Xuân tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản Luật, đợt 1/2017

 •   02/03/2018 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2017 của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ và Chương...