hdnd lv ax

Tam Kỳ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính

 •   19/01/2018 05:09:00 PM
 •   Đã xem: 565
 •   Phản hồi: 0

Năm 2015, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước của thành...

hdnd lv ax

Triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cải cách hành chính

 •   19/01/2018 05:08:00 PM
 •   Đã xem: 594
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 22.6, thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Quảng Nam...

img 20151106 161113

Tam Kỳ cải cách hành chính toàn diện

 •   19/01/2018 05:07:00 PM
 •   Đã xem: 437
 •   Phản hồi: 0

Chương trình cải cách hành chính (CCHC) của thành phố đến năm 2020 tập trung theo hướng...

hdnd lv ax

Tam Kỳ góp ý đề án thành lập Trung tâm Hành chính công

 •   19/01/2018 05:06:00 PM
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 17.2, ông Văn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì cuộc họp với các ngành...

hdnd lv ax

Tam Kỳ rà soát 216 thủ tục thực hiện tại Trung tâm hành chính công

 •   19/01/2018 05:05:00 PM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 20.11, Ông Văn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp với các ngành báo cáo...