Phường An Xuân trao giấy chứng nhận kết hôn cho công dân

 •   27/03/2022 08:49:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

Phường An Xuân tổ chức Ngày chạy Olimpic toàn dân năm 2022

 •   21/03/2022 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0

Phường An Xuân thăm, động viên huấn luyện Dân quân năm nhất

 •   21/03/2022 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

Kỳ họp thứ 5 HĐND phường An Xuân

 •   21/03/2022 10:28:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Phường An Xuân tổ chức Tập huấn nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở cho các Hòa giải viên trên địa bàn năm 2020

Phường An Xuân tổ chức Tập huấn nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở cho các Hòa giải viên trên địa bàn năm 2020

 •   27/09/2020 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 679
 •   Phản hồi: 0

Nhằm mục đích giúp cho đội ngũ Hòa giải viên tại các khối phố trên địa bàn phường nắm vững về Nghiệp...

hdnd lv ax

Tam Kỳ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính

 •   19/01/2018 04:09:00 PM
 •   Đã xem: 759
 •   Phản hồi: 0

Năm 2015, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước của thành...

hdnd lv ax

Triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cải cách hành chính

 •   19/01/2018 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 756
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 22.6, thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Quảng Nam...

img 20151106 161113

Tam Kỳ cải cách hành chính toàn diện

 •   19/01/2018 04:07:00 PM
 •   Đã xem: 542
 •   Phản hồi: 0

Chương trình cải cách hành chính (CCHC) của thành phố đến năm 2020 tập trung theo hướng...

hdnd lv ax

Tam Kỳ góp ý đề án thành lập Trung tâm Hành chính công

 •   19/01/2018 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 404
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 17.2, ông Văn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì cuộc họp với các ngành...

hdnd lv ax

Tam Kỳ rà soát 216 thủ tục thực hiện tại Trung tâm hành chính công

 •   19/01/2018 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 401
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 20.11, Ông Văn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp với các ngành báo cáo...